Wet ter voorkoming van witwassen

Als ondernemer wil je natuurlijk koste wat kost voorkomen dat jij gelinkt wordt aan criminele praktijken. Het is daarom belangrijk je te verdiepen in de wetgeving rondom geldstromen. Ook al doe je alles netjes volgens het boekje, een foutje kan er zo insluipen en dit kan verkeerde suggesties wekken. De wetten rondom geldstromen kunnen streng zijn, zoals de wet ter voorkoming van witwassen.

Wet ter voorkoming van witwassen

De wet ter voorkoming van witwassen, ook wel de Wwft genoemd, stelt dat een ondernemer alle transacties die er in diens bedrijf omgaan zorgvuldig moet screenen. Dat betekent dat verdachte en ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden. Een ondernemer kan namelijk altijd per abuis in aanraking komen met zakelijke relaties die geld proberen wit te wassen. De wet ter voorkoming van witwassen stelt dat wanneer een ondernemer hier weet van heeft, deze verplicht is hiervan melding te maken. Doet de ondernemer dat niet, dan is dit strafbaar.

Witwassen

Witwassen is in feite het legaal maken van illegaal geld. Criminele organisaties verkrijgen vaak grote geldsommen die een illegale oorsprong hebben. Zij willen de oorsprong van deze geldsommen vervolgens maskeren, en doen dat door middel van het investeren van vermogen. Dit gaat via complexe geldstromen, die tot doel hebben dat het geld niet te traceren is. Wanneer de geldstromen in het legale circuit terecht komen kan het door justitie of de belastingdienst niet meer in beslag worden genomen. Witwassen is een strafbare bezigheid.

Hoe wast men wit?

In de eerste fase van het witwassen wordt de winst die uit de criminele praktijk is opgedaan in het financiële systeem gebracht. Vaak is er in deze fase sprake van een grote som contant geld. Vervolgens wordt er met geld geschoven. Dit uit zich vaak in een opeenvolging van verschillende transacties die op complexe manieren met elkaar verweven zijn. Tenslotte wordt dit vermogen geïnvesteerd, bijvoorbeeld in bedrijven of in onroerend goed. Op dit moment is het witwassen in feite al geslaagd, omdat het geld onmogelijk nog terug te brengen is tot de bron.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *