Regressietherapie

Wanneer je doorlopend last hebt van negatieve of sombere gevoelens kan dat best bepalend zijn voor het dagelijks leven. Maar het is vaak ook heel lastig om in een keer te ontdekken waar die gevoelens precies vandaan komen. In sommige gevallen komen die gevoelens niet voort uit gebeurtenissen in het heden, terwijl dat wel zo kan lijken. Veel vaker komen die gevoelens voort uit gebeurtenissen uit het verleden en hebben ze een doorwerking in het heden. Regressietherapie kan helpen dit onderscheid te maken en afscheid te nemen van deze herinneringen.

Regressietherapie

Bij regressietherapie wordt er gebruik gemaakt van het onderbewustzijn. Door in contact te komen met je onderbewustzijn kan er contact gemaakt worden met oude emoties en gevoelens. Deze oude gevoelens kunnen via het contact met het onderbewustzijn opnieuw beleefd worden. Wanneer direct contact gemaakt kan worden met de gevoelens die er naar boven komen kan er verwerking van het verleden optreden en kunnen er bepaalde zaken losgelaten worden, waardoor de focus van jouw leven weer in het hier en nu komt te liggen. Zo hoeven gebeurtenissen uit het verleden jouw heden niet meer te bepalen, omdat ze je een plek hebt kunnen geven.

Theorie

Bij regressietheorie wordt in feite aangenomen dat emotionele blokkades die zich in ons bevinden niet altijd zijn uit te leggen door middel van een directe verklaring. Zij kunnen uit een heleboel situaties afkomstig zijn. Hieronder kun je bijvoorbeeld een ver verleden verstaan dat je je al dan niet kan herinneren uit je jeugd. Maar zelfs gebeurtenissen en emoties een vorig leven worden als oorzaak overwogen. Er wordt uitgegaan van een verstoring van de hedendaagse bezigheden door een al dan niet aanwijsbare herinnering. Door middel van regressietherapie worden hier nieuwe inzichten en invalshoeken in aangeboden waardoor er alsnog verwerking kan optreden en de verstoring in het hier en nu uitgewist kan worden. Zo kun je voortaan weer onbezorgd in het dagelijks leven staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *